IMG_4814(001).jpg

今年運動會我們三年級大會舞要挑戰的曲目是"好想和你在一起"~大家一起努力練習吧!

IMG_4805(001).jpg

IMG_4808(001).jpg

IMG_4809(001).jpg

IMG_4810(001).jpg

IMG_4811(001).jpg

IMG_4812(001).jpg

 

 

IMG_4807(001).jpg

創作者介紹
創作者 mio 的頭像
mio

F.S. 405快樂喵窩

mio 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()